خانه / آهنگ ها / سامر واکر / کندریک لامار /

دانلود آهنگ Kendrick Lamar Ft Summer Walker Ft Ghostface Killah Purple Hearts

دانلود آهنگ Kendrick Lamar Ft Summer Walker Ft Ghostface Killah Purple Hearts

Music Purple Hearts

By Kendrick Lamar Ft Summer Walker Ft Ghostface Killah

تایمر برای افرادی که ثبت نام نکرده اند فعال میشود!!!!!!

لطفا صبور باشید یا از فرم ثبت نام در بالا ثبت نام کنید

لطفا صبور باشید یا از فرم ثبت نام در بالا ثبت نام کنید

.

.

.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید(بعد از ثبت نام به صورت خودکار به همین صفحه انتقال پیدا میکنین)

بعد از 00 ثانیه لینک دانلود فعال خواهد شد

متن آهنگ Purple Hearts از Kendrick Lamar Ft Summer Walker Ft Ghostface Killah


Mmm, tippy-toeing and I'm mud-walkin', hmm
Rollin' sevens, I ain't ready for no coffin
I know y'all love it when the drugs talkin', but
Shut the fuck up when you hear love talkin'
Shut the fuck up when you hear love talkin'
If God be the source then I am the plug talkin'
Yeah, baby, yeah, baby
Yeah, baby, yeah, baby

This my undisputed truth, uh-huh
My life is like forbidden fruit, my bitch know better than I do
A woman's worth, I barely went to church, I'd rather fast with you
Than fuck it up, fucking with skirts 'cause I'm rational
A nigga still gon' be a nigga, emoji heart, my family pictures
Two-steppin' away from rappers, I don't trust their true intеntions
I'm not in the music business, I been in the human businеss
Whole life been social distant, hoes like, "When you not trippin'?"
I duck the party, who said they saw me?
Crown on Bob Marley, wrist on Yo Gotti
They gon' judge your life for a couple likes on the double tap
Them hoes is sorry, they all get bodied
I bless it that you have an open heart, I bless that you forgive
I bless it that you can learn from a loss, I bless it that you heal
I bless one day that you attract somebody with your mind exact
A patient life, flaws, bless 'em twice, and they'll bless you back

Tippy-toeing and I'm mud-walkin', hmm
Rollin' sevens, I ain't ready for no coffin
I know y'all love it when the drugs talkin', but
Shut the fuck up when you hear love talkin'
Shut the fuck up when you hear love talkin'
If God be the source, then I am the plug talkin'
Yeah, baby, yeah, baby
Yeah, baby, yeah

(How's love) How's love when it's heart to your soul?
But my nigga left, his ass on the road
Gossiping 'bout some shit you don't know
Oh, you ho (Yeah, yeah, yeah, fasho)
I hate it here, baby daddy still on my phone
I hate it here, asking if I been on the pole
I hate it here, if you keep lurking on the low
If you a fan, just let me know
Yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah, yeah)
Now if it's love, I deserve to get some head on a balcony sometimes, sometimes
And if I feel where your heart can be, you'll still be a part of me
I love mine, love mine (Love mine, love mine)
Summer in the storm, I cannot conform
(I cannot conform, I cannot conform)
I just might love you still, just think I love me more
It ain't love if you gon' judge me for my past
No, it ain't love if you ain't never eat my ass
It ain't love if you just only tie me down because you seen me in my bag
That's why I'm anti-everyone before this mask

Mmm, tippy-toeing and I'm mud-walkin', hmm
Rollin' sevens, I ain't ready for no coffin
I know y'all love it when the drugs talkin', but
Shut the fuck up when you hear love talkin'
Shut the fuck up when you hear love talkin'
If God be the source, then I am the plug talkin'
Yeah, baby, yeah, baby
Yeah, baby, yeah

Yo, yo
Telekinesis, I'm purifying these D speeches
While I'm crying, I clean the feet of the sweet Jesus
Dreams, visions get blurry of the Elohim, it's light
It's known to tear retinas in a single gleam
Shut the fuck up when you hear His love talkin'
To the mind, it's God's cypher divine in a small portion, uh
Faded pictures, this global madness, the intervention
This world's in The Twilight Zone, this is the fifth dimension
God, please blow the whistle, we need an intermission
My good deeds in front of your door, I'm standing by the entrance
With heavy baggage, my brother's ashes
I seen tragic, I did dirt, smacked death and held it to that nigga cabbage
Love, we killin' greed, we killin' homelessness
And I don't give a fuck about this land, I want ownership
Bow your head for just God's sake
Listen what the stars say when I say it's God's way

Tippy-toeing and I'm mud-walkin', hmm
Rollin' sevens, I ain't ready for no coffin
I know y'all love it when the drugs talkin', but
Shut the fuck up when you hear love talkin'
Shut the fuck up when you hear love talkin'
If God be the source, then I am the plug talkin'
Yeah, baby, yeah, baby
Yeah, baby, yeah, baby


ترجمه آهنگ پرپل هارتس از کندریک لامار و سامر واکر و گوستفیس کیلا

Purple Hearts : قلب های بنفش


ممم، نوک پا و من در حال راه رفتن در گل هستم، هوم
رولین هفت، من برای هیچ تابوت آماده نیستم
من می دانم که همه شما دوست دارید که مواد مخدر صحبت کنند، اما
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
اگر خدا منبع باشد پس من منبع صحبت هستم
آره عزیزم آره عزیزم
آره عزیزم آره عزیزم

این حقیقت مسلم من است، اوه ها
زندگی من مثل میوه حرام است، عوضی من بهتر از من می داند
ارزش یک زن، من به سختی به کلیسا رفتم، ترجیح می دهم با شما روزه بگیرم
از لعنت به آن، لعنتی با دامن، زیرا من منطقی هستم
یک نیگا هنوز هم یک نیگا خواهد بود، قلب شکلک، تصاویر خانواده من
دو قدم دور از رپرها، من به نیت واقعی آنها اعتماد ندارم
من در تجارت موسیقی نیستم، من در مشاغل انسانی بودم
تمام زندگی از راه دور اجتماعی بود، سخنانی مانند "وقتی نمیچرخید؟"
من مهمانی را رد کردم، چه کسی گفت مرا دید؟
تاج روی باب مارلی، مچ روی Yo Gotti
آنها زندگی شما را به خاطر چند لایک روی دو ضربه محکم می کنند
آنها متأسفم، همه آنها بدن می گیرند
سعادت می کنم که دل گشاده ای، سعادت می دهم که ببخشی
برکت می دهم که بتوانی از یک فقدان درس بگیری، برکت می دهم که شفا بدهی
من یک روز را خوشحال می کنم که دقیقا با ذهن خود کسی را جذب کنید
زندگی صبورانه، عیبها، دوبار به آنها برکت بده، و آنها به تو برکت خواهند داد

نوک پا و من در حال راه رفتن در گل هستم، هوم
رولین هفت، من برای هیچ تابوت آماده نیستم
من می دانم که همه شما دوست دارید که مواد مخدر صحبت کنند، اما
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
اگر خدا منبع باشد، پس من منبع صحبت هستم
آره عزیزم آره عزیزم
آره عزیزم آره

(عشق چگونه است) عشق چگونه است وقتی دل به جان توست؟
اما نیگا من رفت، الاغش در جاده
غیبت کردن در مورد چیزهایی که شما نمی دانید
اوه، تو هو (آره، آره، آره، فاشو)
من از اینجا متنفرم، بابای عزیزم هنوز تلفنم را سر می دهد
من از اینجا متنفرم، میپرسم آیا روی قطب بودهام یا نه
من از اینجا متنفرم، اگر همچنان در کمین کمین کنید
اگر طرفدار هستید به من اطلاع دهید
آره، آره، آره، آره (آره، آره)
حالا اگر عشق است، من لیاقت این را دارم که گاهی، گاهی اوقات کمی سر به بالکن بگذارم
و اگر احساس کنم قلبت کجا می تواند باشد، تو همچنان بخشی از من خواهی بود
من مال خودم را دوست دارم، مال خودم را دوست دارم (عاشق مال من باش، مال من را دوست دارم)
تابستان در طوفان، من نمی توانم مطابقت کنم
(من نمی توانم مطابقت کنم، نمی توانم مطابقت کنم)
من فقط ممکن است هنوز تو را دوست داشته باشم، فقط فکر کن که من را بیشتر دوست دارم
اگر مرا به خاطر گذشته ام قضاوت کنی، عشق نیست
نه، این عشق نیست اگر هرگز الاغ من را نخوری
این عشق نیست اگر فقط مرا ببندی چون در کیفم دیدی
به همین دلیل من قبل از این ماسک با همه مخالفم

ممم، نوک پا و من در حال راه رفتن در گل هستم، هوم
رولین هفت، من برای هیچ تابوت آماده نیستم
من می دانم که همه شما دوست دارید که مواد مخدر صحبت کنند، اما
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
اگر خدا منبع باشد، پس من منبع صحبت هستم
آره عزیزم آره عزیزم
آره عزیزم آره

یو، یو
تلهکینزیس، من دارم این سخنرانیهای D را خالص میکنم
در حالی که دارم گریه می کنم، پای عیسی نازنین را تمیز می کنم
رویاها، رویاها از الوهیم تار می شوند، نور است
شناخته شده است که شبکیه را در یک نور پاره می کند
خفه شو وقتی عشقش حرف میزنه
از نظر ذهن، این رمز الهی در بخش کوچکی است، اوه
تصاویر محو، این جنون جهانی، مداخله
این جهان در منطقه گرگ و میش است، این بعد پنجم است
خدایا، لطفا سوت را بزن، ما به یک وقفه نیاز داریم
خوبی های من جلوی در تو ایستاده ام کنار در ورودی
با توشه سنگین، خاکستر برادرم
غم انگیز دیدم، خاک کردم، مرگ را زدم و آن را به آن کلم نیگا چسباندم
عشق، ما طمع را می کشیم، غربت را می کشیم
و من به این زمین لعنتی نمی زنم، من مالکیت می خواهم
به خاطر خدا سرت را خم کن
وقتی می گویم راه خداست، گوش کن ستاره ها چه می گویند

نوک پا و من در حال راه رفتن در گل هستم، هوم
رولین هفت، من برای هیچ تابوت آماده نیستم
من می دانم که همه شما دوست دارید که مواد مخدر صحبت کنند، اما
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
وقتی حرف عشق را می شنوی خفه شو
اگر خدا منبع باشد، پس من منبع صحبت هستم
آره عزیزم آره عزیزم
آره عزیزم آره عزیزم

آهنگ های مشابه

پویا بیاتی
با من چه کردی

مسیح و آرش ای پی
رد پا

نیواد
اصلا

پازل بند
دلم میخواد

کسری زاهدی
عاشق اینم که قلبت

حسین منتظری
بچه نشو

گامنو
شاهی کیه

رایگا
غیر ارادی

اسماعیل زینلی
عروس برفی

طاها کماسی
باخت

صمد ایرانی
محبت

ماهان رضایی
من با تو

روزبه نعمت الهی
شریک چرم

امین بانی
حرف آخر

سینا پارسیان
درد چشات به سرم

دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.